Fortissimo zingt weer!

Vanwege Corona heeft Fortissimo in 2021 slechts heel beperkt kunnen repeteren. Toch waren er, misschien wel tegen beter weten in volop plannen. Maar helaas, geen enkel evenement kon doorgang vinden.

Fortissimo heeft Corona goed doorstaan. Weliswaar heeft een aantal leden Corona gehad, maar geen enkele lid is vertrokken. Sterker nog, er is een lid bij gekomen.


Over de eerste helft van dit jaar kunnen we ook alleen maar zeggen dat we op
zeker moment de repetities hebben kunnen hervatten. Wel is er natuurlijk snel naar de nabije
toekomst gekeken. Samen met dirigente en koorleden heeft het bestuur dan ook voor de tweede
helft van dit jaar een programma! We laten ons op 10 september horen tijdens de Open Monumenten Dagen. Dat wordt een mooi feestje: Om 15.00 uur in de Franse Tuin (of in de hofzaal bij slecht weer), om 15.45 uur in de kerktuin (of in de kerk zelf) en om 16.30 uur in de synagoge.
Op 24 september hebben we iets nieuws: tijdens Bergen op Zicht, een manifestatie in de binnenstad waar
allerlei culturele en andere clubs aan mee kunnen doen, vragen we aandacht voor ons 13-de lustrum,
dat we in april 2023 hopen te vieren.
We staan te popelen om op zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk op het Bolwerk ons
Najaarsconcert te geven. Een geweldig Vlaams gitaartrio “Tridinos” verzorgt de intermezzos.
Op 11 december is om 15.00 uur in dezelfde kerk het (gratis) Kerstconcert, samen met Mea Dulcea.

Nu eerst maar de Open Monumentendag op 10 september. Wij hopen u daar te kunnen begroeten.


Copyright: Sticht Nederland Monumentenland