Leden

Bestuur

Ben de Groot
Voorzitter
06-28882019

Kees Rommers
Penningmeester
0164-683257

Fred Severin
Secretaris
0164-851911

Cees Coppens
Bestuurslid
0164-237540

Mart Hopmans
Bestuurslid
0164-265148

Muziekcommissie
Ben de Groot
Aaike Aantjes
Wally van Dijk
Wim Speek
Repetitielokaal
SBO De Driemaster
Maaslaan 10
4615 BP Bergen op Zoom

Bibliotheek
Mart Hopmans
Bas Verbiest
Website
Fred Severin

Dirigent
Kristin Roland
Public Relations
Fred Severin

Leden

Eerste Tenoren
Aaike Aantjes
Cees Coppens
Hans van Eekeren
Wout Franken
Mart Hopmans
Jaap van Toledo
Jan Steketee
Tweede Tenoren
Nico Boere
Wally van Dijk
Peter Franken
Clemens Janzing
Kees Rommers
Wim Speek
Jac Touw
Bas Verbiest
Baritons
Joop Bakx
Piet Coppens
Jac Franken
Leon van Geel
Frans Huismans
Ardaan Gerritsen
Daniël van Klink
Bassen
René Buijs
Ben de Groot
Robert van Schaik
Ad Segers
Fred Severin
Christ Vonk
Piet Welschot

Frits de Groot
erelid

Henk Badings
erelid

Wim Steenbak
erelid

Theeuw Ambagts
erelid

Frans Huismans
lid van verdienste

Jan Hendrickx
lid van verdienste