Historie

“Omdat het koor ook zo mooi zachtjes kan zingen” schrijft Albert de Klerk boven een van de composities die hij aan Fortissimo opdroeg.

Frits de Groot was in 1958 de bekwame koordirigent van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Bergen op Zoom. Acht jonge knapen van het koor traden bij zijn 40 jarig jubileum als dirigent-organist voor hém op. Dat beviel zo goed, dat zij besloten als koortje door te gaan. Frits de Groot was de man die als als adviseur een heel belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het jongemannenkoor. Het koor kreeg de naam Fortissimo, te danken aan de wijk waar de kerk staat: “het Fort”.

01 start Fortissimo 1958

Zo kon het gebeuren dat er een eerste optreden was op 19 april 1958 en er op 27 april daaraanvolgend het koor een bestuur koos en uit eigen midden een dirigent benoemde.

Het koor had wisselwerking met het kerkkoor, want in de statuten van Fortissimo was de bepaling opgenomen die de aspirant leden van Fortissimo verplichtte toe te treden tot het Parochieel Mannenkoor. Een andere bepaling luidde dat men ongehuwd diende te zijn.

Wim Steenbak, die vanaf het ontstaan de muzikale leiding had, bracht het koor naar grote hoogten. 06 Wim Steenbak, dirigentSuccesvolle optredens in binnen- en buitenland waren het gevolg daarvan. Vele malen liet Fortissimo zich horen op internationale festivals en tijdens concertreizen onder meer in Engeland, Wales, België, Tsjecho-Slowakije, Frankrijk en Duitsland. Fortissimo was gastheer van het Tsjechische koor Ceska Pisen en het California’s Girls’ Choir.

Deelname aan de zangersweek Europa Cantat in 1967 in het Belgische Namen is voor een aantal leden een onvergetelijke gebeurtenis. Daar waren 3000 zangers en zangeressen uit vele landen bijeen om gezamenlijk en als afzonderlijke koren te zingen. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zongen de koren de sterren van de hemel!

Jarenlang zette Fortissimo zich in voor het uitvoeren van hedendaagse composities en liet horen dat er niet alleen met populaire composities een enthousiast publiek voor het fenomeen mannenkoor te vinden is. Componisten als Felix de Nobel, Albert de Klerk, Oscar van Hemel Henk Badings en Vic Nees, toch klinkende namen in de koormuziek, richtten hun scheppende werk op Fortissimo.

11x1124

In 1987 ontving Fortissimo van het Koninklijk Nederlands Zangers-verbond de Heinze Medaille, vanwege de belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van werken van levende Nederlandse componisten.
De KRO registreerde in 1998 enkele uitvoeringen en zette dit op de CD “Ecce Quam Bonum”. In 2000 componeerde Mathieu Dijker voor het koor het werk met instrumentale begeleiding “Homo Quidam”.

Na 40 jaar dirigentschap nam Wim Steenbak in 1998 afscheid, waarna de inmiddels overleden Peter Priem de muzikale leiding had. Theeuw Ambagts, die uit Fortissimo zelf voortkwam, volgde hem op. Onder zijn leiding boekte het koor de 3e plaats op het Nederlands Korenfestival in Zutphen.  Ook tijdens andere korenfestivals werden de prestaties van Fortissimo hoog gewaardeerd. Er waren concerten op vele plaatsen in Nederland en België. Theeuw overleed in 2011 als het ware in het harnas, niet nadat hij het koor op zijn geheel eigen wijze, had overgedragen aan Kristin Roland.

De lustrumjaren werden en worden steeds groots gevierd. Altijd met een jubileumconcert. Het 50 jarig jubileum vierde het koor extra uitbundig. Verderop op deze pagina staat een verslag hierover. Het 60 jarig jubileum is in aantocht!

Onder leiding van de dirigente Kristin Roland, aan wie wij een pagina op deze website wijden, is het koor continu bezig met vernieuwing van het repertoire. Uiteraard blijven een aantal nummers uit het verleden duidelijk in het repertoire aanwezig. En op de eerste plaats staat bij Fortissimo nog steeds:

“Muziek beoefenen als hobby maar wel muzikaal blijven presteren”

 

 

Het 50-jarig jubileum in 2008

DSC06231

Het 50-jarig jubileum van mannenkoor Fortissimo startte op zondag 27 april 2008 met een feestelijke viering in de kerk O.L.V van Lourdes te Bergen op Zoom, waarin de “Missa Della Regina Coeli” van de Vlaamse componist Jacobus de Kerle werd uitgevoerd afgewisseld met werken van: Alphons Vranken (Haec Dies), Albert de Klerk (Domine Salvam Fac), Nancy Telfer (Sicut Servus Deciderat), Henk Badings (Ave Maria) en Vic Nees (Ecce quam Bonum). Dit nummer werd door Vic Nees in opdracht van Fortissimo gecomponeerd ter gelegenheid van het afscheid van Wim Steenbak als dirigent van Mannenkoor Fortissimo (40 jarig jubileum 1998). De viering werd afgesloten met “Sone ah will be done”, ongeveer het lijflied van Fortissimo.

Hierna was er een drukbezochte receptie in het wijkcentrum, alwaar het koor met deze mijlpaal geluk gewenst werd door vele belangstellenden, donateurs en oud-leden van Fortissimo. Aan de leden van het eerste uur: Ben de Groot, Leon van Geel en Frans Huismans werd door de afgevaardigde van het KNZV de speld en oorkonde voor het 50 jarig koorlidmaatschap uitgereikt. Door de partners van de koorleden werd een herinneringsbeeldje aan de leden aangeboden (Zanger met muziekboek). Namens de gemeente Bergen op Zoom werd door wethouder Ton Linssen “Oorkonde van Trots” aan Fortissimo uitgereikt.

In de middag was er een stadswandeling voor de leden hun partners en oudleden. s’Avonds kon men genieten van een uitstekend buffet Na nog ‘n drankje bij het ophalen van vele herinneringen, kon deze drukke en vermoeiende, maar zeer geslaagde, dag worden af gesloten.

Op donderdag 1 mei vertrok het koor s’morgens al vroeg, vergezeld door partners, beschermheer en -vrouwe naar het Belgische Brugge voor een driedaagse concert- en jubileumreis. De voor dit jubileum ingestudeerde mis van de Kerle werd in de Sint Gilles kerk nogmaals uitgevoerd. Ondanks de regen was het goed toeven in deze Bourgondische stad. Op zaterdag werd nog een concert gegeven in de Sint Baafsbasiliek in het Zeeuwsvlaamse Aardenburg.

Het hoogtepunt van het jubileumjaar was het concert op 11 oktober in de Stoelemat. Waar, in een bomvolle zaal een groot aantal Bergse verenigingen lieten zien en horen wat we aan cultuur in Bergen op Zoom hebben. Medewerkenden waren: The Mayday jazzband, harmonie Concordia, dameskoor Mea Dulcea, The Music Company, Het Bergen op Zooms blazersensemble, dansschool Jac van den Elshout, Het koor van tante Door en Rondom de Platte Buis. Dit concert werd gebracht onder de naam ” VOLARE CANTARE “. En met recht kon men later in de in de krant lezen:

FORTISSIMO bouwt ‘n feestje!

En dat was het hele jaar 2008 het geval.