Nieuws

Fortissimo stopt!

Fortissimo  heeft elk jaar in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering. Al meer dan tien jaar is in die vergadering, op instigatie van de leden zelf, een  punt opgenomen dat als volgt in de agenda stond:

Voortgang Fortissimo.

Ingevolge het besluit genomen tijdens de jaarvergadering van 2012.
Bespreken wat we als koor nog wél kunnen/willen en wat níet.

Er ontstond  toen al het gevoel dat het ouder worden van het koor impliceerde dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden, door het gebrek aan jonge aanwas,  ook elk jaar toenam. En dat met alle gevolgen van dien.

Jarenlang is er echter, o.a. door onze dirigente, betoogd dat de kwaliteit nog naar behoren was en we dus met een gerust hart verder konden met zingen. Tot…. vorig jaar. Er kwamen meer problemen in de privésfeer die leidden tot meer afwezigheid en, eerlijk gezegd, de repetities gingen moeilijker: nieuwe nummers werden met veel moeite ingestudeerd, de stemmen gingen achteruit en er kwamen meer problemen bij de uitvoeringen, zoals bv. tijdens Middelburg Volkoren.

Ter voorbereiding op de jaarvergadering in dit jaar besloot het bestuur dan ook het koor voor te stellen om de vereniging te ontbinden.
Dit gebeurde niet alvorens een aantal leden te raadplegen. Ook zij maakten zich zorgen over de te verwachten kwaliteit in de toekomst, maar zouden het sociale contact, wat er elke donderdagavond ook is, niet willen missen.
Zingen is fijn, maar dat kan ook op een andere manier: zonder concerten en andere optredens en zonder dat van een vereniging sprake is, was de conclusie.

De leden kregen dan ook half januari de uitnodiging voor de jaarvergadering met het voorstel om de vereniging per 1 juli 2024 te ontbinden. Dit voorstel is op 22 februari in stemming gebracht en na zeer uitgebreide beraadslaging aangenomen. Het was een emotionele vergadering. Geen wonder, want het koor bestaat 66 jaar en er zijn zangers die aan de wieg hebben gestaan van de oprichting.

Onze trouwe supporters zullen zich misschien toch afvragen: “Is dat nu nodig? Het ging toch goed!” Wel daar zijn we heel blij mee, want we moeten er niet aan denken dat na een concert wordt gezegd; “Ze kunnen er maar beter mee ophouden.”

Het is geenlichtzinnig besluit is geweest! Velen van ons hebben jaren lang met veel genoegen de zangkunst beoefend. En dat in een plezierig verband, waar we als vrienden elke donderdagavond repeteerden en, weliswaar met de nodige inspanning, menig concert in onze stad, in het land en ook  daarbuiten hebben gegeven. Het publiek was bijna altijd erg enthousiast, wat ons altijd een geweldig gevoel gaf!

Je begrijpt wel dat we een mooi slot aan deze 66 jaar willen maken. Op 16 juni geeft Fortissimo een slotconcert. De opheffing van Fortissimo als zangvereniging ging als een lopend vuurtje. Alle kaarten voor het concert zijn al uitgegeven. Méér dan 200; een teken dat heel veel mensen Fortissimo een warm hart toedragen.

Fortissimo’s laatste activiteit is meedoen met de Maria Ommegang, de laatste zondag in juni. En wie weet zijn er ook zangers bij volgende Ommegangen. Tenslotte doet Fortissimo, vaak aangevuld met belangstellende andere zangers, als Paaskoor mee aan Maria Ommegang. Een eerste olifantenpaadje….

Kerstconcert Fortissimo en Mea Dulcea

Op zondagmiddag 17 december 2023 om 15 uur verzorgen mannenkoor Fortissimo en vrouwenkoor Mea Dulcea hun traditionele Kerstconcert in kapel van St. Catharina te Bergen op Zoom.  

Beide koren hebben hun best gedaan stukken in te studeren die helemaal in de kerstsfeer passen. Het wordt een verrassend programma met, onder andere, hedendaagse muziek.

Mannenkoor Fortissimo, dat inmiddels dat dit jaar het 65 jarig jubileum viert, wordt gedirigeerd door Kristin Roland. Mea Dulcea staat onder leiding van Charles van der Veeke.

Van oudsher zijn Mea Dulcea en Fortissimo met elkaar verbonden. Beide koren vinden hun oorsprong in de wijk ’t Fort en stonden lang onder de bezielende leiding van dirigent Wim Steenbak.

Elk jaar is het een feest om samen het kerstconcert te verzorgen. Mea Dulcea en Fortissimo zingen hun eigen programma, maar er worden ook stukken voor gemengd koor gebracht. Een gemengd koor met ongeveer evenveel mannen als vrouwen is tegenwoordig zeldzaam. Het samengestelde koor krijgt altijd veel positieve reacties.

Toegang van het sfeervolle Kerstconcert op 17 december om 15.00 uur is gratis. De opbrengst van de vrijwillige collecte na afloop van het concert zal deze keer gaan naar Wensambulance Brabant. Een héél goed doel. Tijdens het concert zal een medewerker van de Wensambulance een toelichting geven.

Dit kerstconcert is een uitstekende gelegenheid om de sfeer van de monumentale kapel van St. Catharina te beleven. Daarom verwachten wij weer een grote opkomst. Kom dus op tijd, dan vindt U een goede zitplaats. De ingang van de kapel is aan de Klaverstraat.

Fortissimo 65 jaar een begrip in muziekland.

Op 5 november organiseert Fortissimo, in samenwerking met het virtuoze gitaartrio Tridinos, vrouwenkoor MAZz en pianiste Miriam Verheyen een mooi concert in de theaterzaal van het Centrum voor de Kunsten aan de Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom.

Op 29 april 2023 bestond mannenkoor Fortissimo 65 jaar, het 13e lustrum en met concert kijken we met een knipoog naar het verleden.

Frits de Groot was in 1958 de alom geprezen kerkkoordirigent van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Bergen op Zoom. Acht jonge knapen van het koor traden bij een speciale gelegenheid voor hem op. Dat beviel zo goed dat zij besloten als koortje door te gaan.

Wim Steenbak, die vanaf het ontstaan de muzikale leiding had, heeft het koor naar grote hoogten gebracht. Succesvolle optredens hebben in binnen- en buitenland plaatsgevonden. In de loop van de tijd zijn er mooie concertreizen geweest naar Duitsland, Engeland, Wales, Tsjecho-Slowakije, België en Frankrijk en is Fortissimo o.a. gastheer geweest van het Tsjechische koor Ceska Pisen en het California’s Girls’ Choir.

Onder leiding van dirigent Kristin Roland houdt het koor het hoge niveau vast en verbetert voortdurend de interpretatie van de uitvoering van het repertoire. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe stukken ter hand genomen. Het koor staat nog volop in de belangstelling. Dat blijkt ook uit de grote opkomst tijdens de concerten door het jaar heen en de reacties tijdens de Maria 0mmegang.

In 2023 nam Fortissimo ook weer deel aan het festival Middelburg Volkoren. Uit de volle kerken blijkt dat goede koormuziek nog erg gewaardeerd wordt.

De toegangsprijs voor het concert bedraagt €10,- inclusief een consumptie in de pauze.

RABO CLUBsupport

Ook in 2023 doen wij mee aan RABO Clubsupport. Tot 21 september kunnen leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete clubs. Dus als u nog geen lid bent is dit uw kans en kunt u ons ondersteunen!

Middelburg Vólkoren 2023

Een fantastisch evenement: In het weekend van 3 en 4 juni staat Middelburg vól koren.
Fortissimo zingt op zondag 4 juni in twee kerken:
Om 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk en om 15.00 uur in de Sint Agustinuskerk.
Wij brengen een leuk gevarieerd programma en hopen u daar te ontmoeten.
Alle informatie over het evenement vindt u op de website van Middelburg Vólkoren.

Jan Steketee overleden

Koorlid Jan Steketee is op 31 december 2022 op 77 jarige leeftijd overleden.
Het Fortissimo-bloed stroomde bij Jan door de aderen. Hij was koorlid vanaf 1967 en hij was bij alle activiteiten betrokken. De heerlijke saucijzenbroodjes die hij zelf maakte zijn legendarisch.

Hij was een loepzuivere 1e tenor, van wie we tot op het laatst mochten genieten.
De gezondheid van Jan liet te wensen over. Na een TIA rond de eeuwwisseling belandde hij uiteindelijk in een rolstoel en een scootmobiel. Dat weerhield hem er niet van op donderdagavond naar de repetitie te komen en deel te nemen aan concerten. Met zijn stem was niets mis.

Zelfs toen het zo slecht met hem ging dat hij niet thuis kon blijven wonen zette hij alles op alles om een plekje te krijgen in verzorgingshuis Stuijvenburgh op het Fort. Dichtbij het repetitielokaal….
Hij zong nog mee tijdens het najaarsconcert op 16 oktober, maar daarna ging het snel bergafwaarts, hoewel hij nog wel enkele repetities meemaakte. Hij wilde er bij zijn.

Koorleden omringden hem met grote zorg, zowel tijdens de repetities, en heel bijzonder, ook in zijn privé-omgeving.
Vlak voor zijn overlijden was een koorlid bij hem zie voor hem een van zijn favoriete gospels zong: Steal away to Jesus.

Onze steun en toeverlaat bij de 1e tenoren is ons ontvallen.

Wij herdenken Jan als een zeer betrokken koorlid en een bijzonder mens, die altijd belangstelling toonde voor het wel en wee van anderen.

Op de foto: rechts Jan Steketee en links Jan Hendrickx.
Jan Hendrickx, lid van verdienste, overleed op 28 oktober 2022.

Kerstconcert

Kerstconcert Fortissimo en Mea Dulcea

Op zondagmiddag 11 december 2022 om 15 uur verzorgen mannenkoor Fortissimo en vrouwenkoor Mea Dulcea hun traditionele Kerstconcert in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom.  

Beide koren hebben hun best gedaan stukken in te studeren die helemaal in de kerstsfeer passen. Natuurlijk staan er Engelse carols en Nederlandstalige liederen op het programma.

Mannenkoor Fortissimo, dat inmiddels 64 jaar bestaat, wordt gedirigeerd door Kristin Roland.
Mea Dulcea staat onder leiding van Charles van der Veeke.

Van oudsher zijn Mea Dulcea en Fortissimo met elkaar verbonden. Beide koren vinden hun oorsprong in de wijk ’t Fort en stonden lang onder de bezielende leiding van dirigent Wim Steenbak.

Elk jaar is het een feest om samen het kerstconcert te verzorgen. Mea Dulcea en Fortissimo zingen hun eigen programma, maar er worden ook stukken voor gemengd koor gebracht.
Onder andere O magnum mysterium van Morten Lauridsen en O sacrum convivium van Luigo Molfino.
Een gemengd koor met ongeveer evenveel mannen als vrouwen is tegenwoordig zeldzaam. Het samengestelde koor krijgt altijd veel positieve reacties.

Toegang van het sfeervolle Kerstconcert op 11 december om 15.00 uur is gratis. De opbrengst van de vrijwillige collecte na afloop van het concert zal dit keer gaan naar de Nierstichting, m.n. naar de Jonge Helden, kinderen met een nierziekte. Tijdens het concert wordt toegelicht wat er met de opbrengst van de collecte gedaan wordt.

Dit kerstconcert is een uitstekende gelegenheid om de sfeer van de monumentale Ontmoetingskerk te beleven. Daarom verwachten wij weer een grote opkomst. Kom dus op tijd, dan vindt U een goede zitplaats. De ingang van de kerk is aan het Bolwerk.

“Als vanouds”: Najaarsconcert op 16 oktober

“Als vanouds”. Dit is het thema van het Najaarsconcert dat Mannenkoor Fortissimo verzorgt.
Dit evenement vindt op 16 oktober 2022 plaats in de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk in Bergen op Zoom.

Hoe het Fortissimo is vergaan in coronatijd, is steeds gepubliceerd op de website en de facebookpagina van het koor. Geplande concerten in 2020 en 2021 konden niet doorgaan. Het thema van ons najaarsconcert 2022: “Als vanouds”.
Wij putten voor dit concert dan ook uit “oud” repertoire, althans stukken die we één keer of vaker gezongen hebben. Ongeveer de helft van het concert bestaat uit stukken van Francis Poulenc.

Wij zijn erg blij dat wij voor de muzikale omlijsting van ons concert het gitaartrio Tridinos hebben kunnen contracteren. Lieven De Maesschalck, Gie Dornheim en Jan Moonen. Professionele virtuoze musici! Vorig jaar zouden ze ook optreden, gelukkig konden zij zich dit jaar weer vrij maken.
Met 18 snaren en meer dan 180 levensjaren brengen zij instrumentale jazz en wereldmuziek met de nadruk op improvisatie en interactie tussen de muzikanten. Het repertoire bestaat uit o.a. valse-musettes, Latijns-Amerikaans, Oosters en op Klezmer geïnspireerd werk. En een stuk klassiek staat ook nog op het programma.

Het concert in de Ontmoetingskerk begint om 15.00 uur. De Ontmoetingskerk is een bezienswaardigheid op zich. De toegangsprijs is €10,-

Fortissimo zingt weer!

Vanwege Corona heeft Fortissimo in 2021 slechts heel beperkt kunnen repeteren. Toch waren er, misschien wel tegen beter weten in volop plannen. Maar helaas, geen enkel evenement kon doorgang vinden.

Fortissimo heeft Corona goed doorstaan. Weliswaar heeft een aantal leden Corona gehad, maar geen enkele lid is vertrokken. Sterker nog, er is een lid bij gekomen.


Over de eerste helft van dit jaar kunnen we ook alleen maar zeggen dat we op
zeker moment de repetities hebben kunnen hervatten. Wel is er natuurlijk snel naar de nabije
toekomst gekeken. Samen met dirigente en koorleden heeft het bestuur dan ook voor de tweede
helft van dit jaar een programma! We laten ons op 10 september horen tijdens de Open Monumenten Dagen. Dat wordt een mooi feestje: Om 15.00 uur in de Franse Tuin (of in de hofzaal bij slecht weer), om 15.45 uur in de kerktuin (of in de kerk zelf) en om 16.30 uur in de synagoge.
Op 24 september hebben we iets nieuws: tijdens Bergen op Zicht, een manifestatie in de binnenstad waar
allerlei culturele en andere clubs aan mee kunnen doen, vragen we aandacht voor ons 13-de lustrum,
dat we in april 2023 hopen te vieren.
We staan te popelen om op zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk op het Bolwerk ons
Najaarsconcert te geven. Een geweldig Vlaams gitaartrio “Tridinos” verzorgt de intermezzos.
Op 11 december is om 15.00 uur in dezelfde kerk het (gratis) Kerstconcert, samen met Mea Dulcea.

Nu eerst maar de Open Monumentendag op 10 september. Wij hopen u daar te kunnen begroeten.


Copyright: Sticht Nederland Monumentenland