Nieuws

Fortissimo zingt weer!

Vanwege Corona heeft Fortissimo in 2021 slechts heel beperkt kunnen repeteren. Toch waren er, misschien wel tegen beter weten in volop plannen. Maar helaas, geen enkel evenement kon doorgang vinden.

Fortissimo heeft Corona goed doorstaan. Weliswaar heeft een aantal leden Corona gehad, maar geen enkele lid is vertrokken. Sterker nog, er is een lid bij gekomen.


Over de eerste helft van dit jaar kunnen we ook alleen maar zeggen dat we op
zeker moment de repetities hebben kunnen hervatten. Wel is er natuurlijk snel naar de nabije
toekomst gekeken. Samen met dirigente en koorleden heeft het bestuur dan ook voor de tweede
helft van dit jaar een programma! We laten ons op 10 september horen tijdens de Open Monumenten Dagen. Dat wordt een mooi feestje: Om 15.00 uur in de Franse Tuin (of in de hofzaal bij slecht weer), om 15.45 uur in de kerktuin (of in de kerk zelf) en om 16.30 uur in de synagoge.
Op 24 september hebben we iets nieuws: tijdens Bergen op Zicht, een manifestatie in de binnenstad waar
allerlei culturele en andere clubs aan mee kunnen doen, vragen we aandacht voor ons 13-de lustrum,
dat we in april 2023 hopen te vieren.
We staan te popelen om op zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk op het Bolwerk ons
Najaarsconcert te geven. Een geweldig Vlaams gitaartrio “Tridinos” verzorgt de intermezzos.
Op 11 december is om 15.00 uur in dezelfde kerk het (gratis) Kerstconcert, samen met Mea Dulcea.

Nu eerst maar de Open Monumentendag op 10 september. Wij hopen u daar te kunnen begroeten.


Copyright: Sticht Nederland MonumentenlandWim Steenbak overleden op 16 maart 2022

Wim Steenbak  1939 – 2022

Het was in 1958 dat een groepje jonge zangers van het mannenkoor van de O. L. V. van Lourdeskerk de koppen bij elkaar stak om, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de dirigent-organist, op de feestavond enkele profane nummers te zingen. De leider van dat groepje was de toen 19-jarige Wim Steenbak. Er waren drie 2-de bassen, twee 1-ste bassen, twee 2-de tenoren en twee 1-ste tenoren. Wim was erg enthousiast en nam de taak van dirigent op zich. Hij was, evenals de anderen, al jaren als goede sopraan op het jongenskoor en erg geïnteresseerd in muziek. Dat liet hij blijken door het veelvuldig contact met de koorleider Frits de Groot.

Het optreden werd een groot succes! (En deze zin zou in de loop der jaren nog vaak herhaald worden!) Er werd dan ook gesuggereerd om met dat groepje door te gaan. Een week later was het al zo ver! Op de 15-de verjaardag van het jongste lid werd besloten om als profaan “jonge mannenkoor” door te gaan. Er werd een echt bestuur gevormd en als naam werd gekozen voor Fortissimo (De kerk stond immers in  de Bergse woonwijk die “ ’t Fort” werd genoemd).

Het enthousiasme van Wim voor het koor kende geen grenzen! Naast zijn beroep als chemisch analist stortte hij zich op de muziek. In het begin werd geput uit het repertoire van Laus Deo, een ander profaan mannenkoor. Maar al gauw dook Wim in muziekbibliotheken e.d. om een eigen repertoire op te bouwen.

De eerste optredens, louter lokaal, waren een succes. Wim dook, met behulp van “de Frits” verder de muziekwetenschap in. Hij ging naar de muziekschool, ging verder piano leren spelen en zag toen al professionele switch van de chemie naar de muziek.

Er kwam, mede omdat het koor lid van het overkoepelend orgaan KNZV werd, landelijke bekendheid. De zgn. zangersdagen in Noord-Brabant werden een goede etalage voor Fortissimo. De kranten, die toen nog de amateurkunst een warm hart toedroegen, waren erg enthousiast over de wijze waarop Wim zijn koor liet zingen.  Hij was diegene die op geweldige wijze, met veel inzet, letterlijk met zijn zangers de juiste toon wist te vinden! Dat kostte de zangers nogal eens moeite, maar Wim was dan niet te vermurwen. Dat leidde wel eens tot troubles op de repetitie.

De landelijke bekendheid van het koor (met toen zo’n dertig leden) leidde ertoe dat Fortissimo in 1967 Nederland op het Europa-Cantat-festival in Namen mocht vertegenwoordigen! Een hele eer voor zo’n jong koor. Wim had daar veel contacten met de aanwezige dirigenten en componisten. Daar werd ook de grondslag gelegd voor het zoeken van hedendaags repertoire van nog levende componisten. Zo kreeg hij een intensief contact met Henk Badings. Dat mondde uit in een bundel mannenkoorzang die aan Fortissimo en zijn dirigent werd opgedragen. Zo waren er ook contacten met de Vlaamse componist Vic Nees.

Het repertoire breidde zich snel uit van oude kerkmuziek naar Russische Muziek, Negrospirituals, musicalnummers, veel Nederlandstalige muziek, enz., enz. .

Ondertussen rondde Wim een studie af op het conservatorium en werd solfègedocent op de muziekschool in Bergen op Zoom. Daarnaast wisten meerdere andere koren hem te strikken. Hij richtte zelf het dameskoor Mea Dulcea op.

Voor Fortissimo kwam er nu ook een tijd dat er reizen met concerten in het buitenland gegeven werden.. Er was een uitwisseling met het koor Cheska Pilzen uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Fortissimo maakte een indrukwekkende concertreis terug, met optredens voor de radio en in Praag. Het was kort na  de Russische inval en Wim besloot het concert in Praag met het Tsjechische volkslied en het Wilhelmus, wat heel wat emotie teweeg bracht. Er waren ook meerdere reizen naar Engeland,  Wales, België en Duitsland.

In alle recensies, zowel in binnen- als buitenland werd met name Wim geroemd om de wijze waarop hij zijn koor dirigeerde. Hij heeft dat 40 jaar, tot 1998, met veel inzet gedaan. Fortissimo is trots op zijn inbreng en denkt nog vaak terug aan die periode.

KOORonaNIEUWS

Sinds begin 2020 heeft het koor slechts een klein aantal keren kunnen repeteren. Op een enkele uitzondering na werden alle uitvoeringen en concerten geannuleerd. Hierdoor zagen de leden elkaar weinig. Daarom verscheen KOORonaNIEUWS, waar koorleden en dirigent hun ei in kwijt kunnen. KOORonaNIEUWS verscheen aanvankelijk elke week, later één keer per 14 dagen en ook wel onregelmatig, omdat we af en toe dachten dat we weer konden repeteren en uitvoeren.  Hieronder ziet u de links naar naar de nieuwsbrieven.

 

KOORonaNIEUWS

Mannenkoor Fortissimo

Jaargang 2

KOORonaNIEUWS 39

KOORonaNIEUWS 38

KOORonaNIEUWS 37

KOORonaNIEUWS 36

KOORonaNIEUWS 35

KOORonaNIEUWS 34

KOORonaNIEUWS 33

KOORonaNIEUWS 32

KOORonaNIEUWS 31

KOORonaNIEUWS 30

KOORonaNIEUWS 29

KOORonaNIEUWS 28

KOORonaNIEUWS 27

KOORonaNIEUWS 26

KOORonaNIEUWS 25

KOORonaNIEUWS 24

KOORonaNIEUWS 23

KOORonaNIEUWS 22

KOORonaNIEUWS 21

KOORonaNIEUWS 20

KOORonaNIEUWS 19

KOORonaNIEUWS 18

KOORonaNIEUWS 17

KOORonaNIEUWS 16

KOORonaNIEUWS 15

KOORonaNIEUWS 14

KOORonaNIEUWS 13

KOORonaNIEUWS 12

KOORonaNIEUWS 11

KOORonaNIEUWS 10

KOORonaNIEUWS 09

KOORonaNIEUWS 08

KOORonaNIEUWS 07

KOORonaNIEUWS 06

KOORonaNIEUWS 05

KOORonaNIEUWS 04

KOORonaNIEUWS 03

 

Dit jaar weer geen kerstconcert

De Driemaster, de school waar Fortissimo repeteert, heeft noodgedwongen de deuren moeten sluiten voor koren en andere organisaties die van de aula gebruik maken.

Dit betekent dat Fortissimo niet kan repeteren. Een andere locatie is niet voorhanden. In overleg met Mea Dulcea, het vrouwenkoor dat in dezelfde ruimte repeteert, hebben wij besloten dat het kerstconcert geen doorgang kan vinden.

Los van de “technische” blokkade, was het twijfelachtig of het koor veilig verder zou kunnen repeteren en of de ruimte in de Ontmoetingskerk groot genoeg zijn om veel publiek te ontvangen.

De zoveelste domper; we willen allemaal zo graag, maar het moet wél veilig kunnen.

 

 

 

 

Najaarsconcert 2021 gaat niet door

Donderdagavond 4 november, voor de repetitie, heeft het koor gesproken over de slechte stand van zaken aangaande Corona. Formeel zouden wij een concert mogen geven, weliswaar met wat restricties. Het aantal besmettingen van ouderen die gevaccineerd zijn, wordt steeds hoger. QR-codes hebben als gevolg hiervan steeds minder zin.
We kunnen er niet omheen, wij zijn een koor met een hoge gemiddelde leeftijd en voor ons publiek geldt hetzelfde.
Na grondig overleg is unaniem om het concert niet door te laten gaan. Een moeilijke beslissing, maar wel de juiste.

Najaarsconcert op 7 november

Fortissimo zingt weer als vanouds!
In onze nieuwberichten hebt u kunnen lezen hoe het Fortissimo vergaan is in coronatijd. Gelukkig zijn er weer mogelijkheden om te repeteren en concerten te verzorgen.
Ons traditionele Najaarsconcert staat voor een deel in het teken van wat de mensheid in het nabije verleden heeft meegemaakt. En natuurlijk zijn wij hoopvol voor de toekomst en dat proberen wij in de stukken tot uitdrukking brengen.
Uiteraard staan, óók traditiegetrouw, Vic Nees en Henk Badings op het programma, naast een aantal gospels en spirituals.

Wij zijn erg blij dat wij voor de muzikale omlijsting van ons concert het gitaartrio Tridinos hebben kunnen contracteren. Lieven De Maesschalck, Gie Dornheim en Jan Moonen. Professionele virtuoze musici!
Met 18 snaren en meer dan 180 levensjaren brengen zij instrumentale jazz en wereldmuziek met de nadruk op improvisatie en interactie tussen de muzikanten. Het repertoire bestaat uit o.a. valse-musettes, Latijns-Amerikaans, Oosters en op Klezmer geïnspireerd werk. En een stuk klassiek staat ook nog op het programma.

Het concert vindt plaats op 7 november 2021 om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bolwerk 134 in Bergen op Zoom. De Ontmoetingskerk is een bezienswaardigheid op zich. De toegangsprijs is €10,-

Als de huidige coronamaatregelen nog van kracht zijn dient u de QR code te tonen of een negatieve test. Ook als u corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft, kunt u beter niet komen.

Fortissimo doet mee aan de Rabo Clubsupport!

Fortissimo doet mee aan RABO Club Support!!!
Leden van de Rabobank kunnen vanaf 4 oktober hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen.
Uw stem is voor ons goud waard!
Als u nog geen lid bent, wordt dan nu lid van de Rabobank en laat uw stem niet verloren gaan. Een lidmaatschap kost niets!
Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport

Fortissimo laat Coronatijd achter zich

Natuurlijk heeft ook Mannenkoor Fortissimo een aantal besluiten moeten nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ook al ingegeven door de sluiting van het repetitielokaal, zijn de repetities vroeg in het jaar 2020 gestopt.

Middelburg Volkoren ging niet door, evenals geplande Korenmanifestatie tijdens Kunst in de Monumenten. Koren moesten tenslotte ook tijd hebben om te repeteren en dat zat er even niet in.

Begin september 2020 startten wij de repetities en tijdens de Open Monumentendag 2020 zong het koor op enkele buitenlocaties in Bergen op Zoom. Uiteraard werden de Coronaregels in acht genomen en werden luisteraars geholpen de voorschriften op te volgen.

Gedwongen door de Corona-maatregelen stopten wij weer in oktober 2020. Het Najaarsconcert en de Kerstconcerten zijn  in 2020 niet doorgegaan.

Er werd tot september 2021 niet gerepeteerd.
Op 2 september zijn we gestart. Eerst enkele keren met inachtneming van 1,5 meter afstand. Daarna op normale afstand. Wat een verademing.
We zijn heel blij en dankbaar dat alle zangers lid zijn gebleven van het koor. In Coranatijd zijn veel koren in het land gestopt of zegden koorleden het lidmaatschap op. Zo niet bij Fortissimo. Op een enkele, niet ernstige, uitzondering na is iedereen verschoond gebleven van Covid-19.

We pakken de draad weer op. Onze dirigent staat versteld van hoe dat gaat. De stemmen hebben niet ingeboet aan kwaliteit en ook het oppakken van repertoire waar wij mee bezig waren is goed.

De voorbereidingstijd is kort, maar Fortissimo geeft tóch op zondag 7 november een Najaarsconcert. In decembermaand volgt in ieder geval een Kerstconcert met Mea Dulcea.

KOORonaNIEUWS, de nieuwsbrief die het koor speciaal voor de coronatijd heeft gemaakt is te raadplegen in de berichten. U kunt klikken op dit logo: