Najaarsconcert 2021 gaat niet door

Donderdagavond 4 november, voor de repetitie, heeft het koor gesproken over de slechte stand van zaken aangaande Corona. Formeel zouden wij een concert mogen geven, weliswaar met wat restricties. Het aantal besmettingen van ouderen die gevaccineerd zijn, wordt steeds hoger. QR-codes hebben als gevolg hiervan steeds minder zin.
We kunnen er niet omheen, wij zijn een koor met een hoge gemiddelde leeftijd en voor ons publiek geldt hetzelfde.
Na grondig overleg is unaniem om het concert niet door te laten gaan. Een moeilijke beslissing, maar wel de juiste.