Middelburg Vólkoren 2023

Een fantastisch evenement: In het weekend van 3 en 4 juni staat Middelburg vól koren.
Fortissimo zingt op zondag 4 juni in twee kerken:
Om 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk en om 15.00 uur in de Sint Agustinuskerk.
Wij brengen een leuk gevarieerd programma en hopen u daar te ontmoeten.
Alle informatie over het evenement vindt u op de website van Middelburg Vólkoren.

Jan Steketee overleden

Koorlid Jan Steketee is op 31 december 2022 op 77 jarige leeftijd overleden.
Het Fortissimo-bloed stroomde bij Jan door de aderen. Hij was koorlid vanaf 1967 en hij was bij alle activiteiten betrokken. De heerlijke saucijzenbroodjes die hij zelf maakte zijn legendarisch.

Hij was een loepzuivere 1e tenor, van wie we tot op het laatst mochten genieten.
De gezondheid van Jan liet te wensen over. Na een TIA rond de eeuwwisseling belandde hij uiteindelijk in een rolstoel en een scootmobiel. Dat weerhield hem er niet van op donderdagavond naar de repetitie te komen en deel te nemen aan concerten. Met zijn stem was niets mis.

Zelfs toen het zo slecht met hem ging dat hij niet thuis kon blijven wonen zette hij alles op alles om een plekje te krijgen in verzorgingshuis Stuijvenburgh op het Fort. Dichtbij het repetitielokaal….
Hij zong nog mee tijdens het najaarsconcert op 16 oktober, maar daarna ging het snel bergafwaarts, hoewel hij nog wel enkele repetities meemaakte. Hij wilde er bij zijn.

Koorleden omringden hem met grote zorg, zowel tijdens de repetities, en heel bijzonder, ook in zijn privé-omgeving.
Vlak voor zijn overlijden was een koorlid bij hem zie voor hem een van zijn favoriete gospels zong: Steal away to Jesus.

Onze steun en toeverlaat bij de 1e tenoren is ons ontvallen.

Wij herdenken Jan als een zeer betrokken koorlid en een bijzonder mens, die altijd belangstelling toonde voor het wel en wee van anderen.

Op de foto: rechts Jan Steketee en links Jan Hendrickx.
Jan Hendrickx, lid van verdienste, overleed op 28 oktober 2022.

Kerstconcert

Kerstconcert Fortissimo en Mea Dulcea

Op zondagmiddag 11 december 2022 om 15 uur verzorgen mannenkoor Fortissimo en vrouwenkoor Mea Dulcea hun traditionele Kerstconcert in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom.  

Beide koren hebben hun best gedaan stukken in te studeren die helemaal in de kerstsfeer passen. Natuurlijk staan er Engelse carols en Nederlandstalige liederen op het programma.

Mannenkoor Fortissimo, dat inmiddels 64 jaar bestaat, wordt gedirigeerd door Kristin Roland.
Mea Dulcea staat onder leiding van Charles van der Veeke.

Van oudsher zijn Mea Dulcea en Fortissimo met elkaar verbonden. Beide koren vinden hun oorsprong in de wijk ’t Fort en stonden lang onder de bezielende leiding van dirigent Wim Steenbak.

Elk jaar is het een feest om samen het kerstconcert te verzorgen. Mea Dulcea en Fortissimo zingen hun eigen programma, maar er worden ook stukken voor gemengd koor gebracht.
Onder andere O magnum mysterium van Morten Lauridsen en O sacrum convivium van Luigo Molfino.
Een gemengd koor met ongeveer evenveel mannen als vrouwen is tegenwoordig zeldzaam. Het samengestelde koor krijgt altijd veel positieve reacties.

Toegang van het sfeervolle Kerstconcert op 11 december om 15.00 uur is gratis. De opbrengst van de vrijwillige collecte na afloop van het concert zal dit keer gaan naar de Nierstichting, m.n. naar de Jonge Helden, kinderen met een nierziekte. Tijdens het concert wordt toegelicht wat er met de opbrengst van de collecte gedaan wordt.

Dit kerstconcert is een uitstekende gelegenheid om de sfeer van de monumentale Ontmoetingskerk te beleven. Daarom verwachten wij weer een grote opkomst. Kom dus op tijd, dan vindt U een goede zitplaats. De ingang van de kerk is aan het Bolwerk.

“Als vanouds”: Najaarsconcert op 16 oktober

“Als vanouds”. Dit is het thema van het Najaarsconcert dat Mannenkoor Fortissimo verzorgt.
Dit evenement vindt op 16 oktober 2022 plaats in de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk in Bergen op Zoom.

Hoe het Fortissimo is vergaan in coronatijd, is steeds gepubliceerd op de website en de facebookpagina van het koor. Geplande concerten in 2020 en 2021 konden niet doorgaan. Het thema van ons najaarsconcert 2022: “Als vanouds”.
Wij putten voor dit concert dan ook uit “oud” repertoire, althans stukken die we één keer of vaker gezongen hebben. Ongeveer de helft van het concert bestaat uit stukken van Francis Poulenc.

Wij zijn erg blij dat wij voor de muzikale omlijsting van ons concert het gitaartrio Tridinos hebben kunnen contracteren. Lieven De Maesschalck, Gie Dornheim en Jan Moonen. Professionele virtuoze musici! Vorig jaar zouden ze ook optreden, gelukkig konden zij zich dit jaar weer vrij maken.
Met 18 snaren en meer dan 180 levensjaren brengen zij instrumentale jazz en wereldmuziek met de nadruk op improvisatie en interactie tussen de muzikanten. Het repertoire bestaat uit o.a. valse-musettes, Latijns-Amerikaans, Oosters en op Klezmer geïnspireerd werk. En een stuk klassiek staat ook nog op het programma.

Het concert in de Ontmoetingskerk begint om 15.00 uur. De Ontmoetingskerk is een bezienswaardigheid op zich. De toegangsprijs is €10,-

Fortissimo zingt weer!

Vanwege Corona heeft Fortissimo in 2021 slechts heel beperkt kunnen repeteren. Toch waren er, misschien wel tegen beter weten in volop plannen. Maar helaas, geen enkel evenement kon doorgang vinden.

Fortissimo heeft Corona goed doorstaan. Weliswaar heeft een aantal leden Corona gehad, maar geen enkele lid is vertrokken. Sterker nog, er is een lid bij gekomen.


Over de eerste helft van dit jaar kunnen we ook alleen maar zeggen dat we op
zeker moment de repetities hebben kunnen hervatten. Wel is er natuurlijk snel naar de nabije
toekomst gekeken. Samen met dirigente en koorleden heeft het bestuur dan ook voor de tweede
helft van dit jaar een programma! We laten ons op 10 september horen tijdens de Open Monumenten Dagen. Dat wordt een mooi feestje: Om 15.00 uur in de Franse Tuin (of in de hofzaal bij slecht weer), om 15.45 uur in de kerktuin (of in de kerk zelf) en om 16.30 uur in de synagoge.
Op 24 september hebben we iets nieuws: tijdens Bergen op Zicht, een manifestatie in de binnenstad waar
allerlei culturele en andere clubs aan mee kunnen doen, vragen we aandacht voor ons 13-de lustrum,
dat we in april 2023 hopen te vieren.
We staan te popelen om op zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk op het Bolwerk ons
Najaarsconcert te geven. Een geweldig Vlaams gitaartrio “Tridinos” verzorgt de intermezzos.
Op 11 december is om 15.00 uur in dezelfde kerk het (gratis) Kerstconcert, samen met Mea Dulcea.

Nu eerst maar de Open Monumentendag op 10 september. Wij hopen u daar te kunnen begroeten.


Copyright: Sticht Nederland MonumentenlandWim Steenbak overleden op 16 maart 2022

Wim Steenbak  1939 – 2022

Het was in 1958 dat een groepje jonge zangers van het mannenkoor van de O. L. V. van Lourdeskerk de koppen bij elkaar stak om, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de dirigent-organist, op de feestavond enkele profane nummers te zingen. De leider van dat groepje was de toen 19-jarige Wim Steenbak. Er waren drie 2-de bassen, twee 1-ste bassen, twee 2-de tenoren en twee 1-ste tenoren. Wim was erg enthousiast en nam de taak van dirigent op zich. Hij was, evenals de anderen, al jaren als goede sopraan op het jongenskoor en erg geïnteresseerd in muziek. Dat liet hij blijken door het veelvuldig contact met de koorleider Frits de Groot.

Het optreden werd een groot succes! (En deze zin zou in de loop der jaren nog vaak herhaald worden!) Er werd dan ook gesuggereerd om met dat groepje door te gaan. Een week later was het al zo ver! Op de 15-de verjaardag van het jongste lid werd besloten om als profaan “jonge mannenkoor” door te gaan. Er werd een echt bestuur gevormd en als naam werd gekozen voor Fortissimo (De kerk stond immers in  de Bergse woonwijk die “ ’t Fort” werd genoemd).

Het enthousiasme van Wim voor het koor kende geen grenzen! Naast zijn beroep als chemisch analist stortte hij zich op de muziek. In het begin werd geput uit het repertoire van Laus Deo, een ander profaan mannenkoor. Maar al gauw dook Wim in muziekbibliotheken e.d. om een eigen repertoire op te bouwen.

De eerste optredens, louter lokaal, waren een succes. Wim dook, met behulp van “de Frits” verder de muziekwetenschap in. Hij ging naar de muziekschool, ging verder piano leren spelen en zag toen al professionele switch van de chemie naar de muziek.

Er kwam, mede omdat het koor lid van het overkoepelend orgaan KNZV werd, landelijke bekendheid. De zgn. zangersdagen in Noord-Brabant werden een goede etalage voor Fortissimo. De kranten, die toen nog de amateurkunst een warm hart toedroegen, waren erg enthousiast over de wijze waarop Wim zijn koor liet zingen.  Hij was diegene die op geweldige wijze, met veel inzet, letterlijk met zijn zangers de juiste toon wist te vinden! Dat kostte de zangers nogal eens moeite, maar Wim was dan niet te vermurwen. Dat leidde wel eens tot troubles op de repetitie.

De landelijke bekendheid van het koor (met toen zo’n dertig leden) leidde ertoe dat Fortissimo in 1967 Nederland op het Europa-Cantat-festival in Namen mocht vertegenwoordigen! Een hele eer voor zo’n jong koor. Wim had daar veel contacten met de aanwezige dirigenten en componisten. Daar werd ook de grondslag gelegd voor het zoeken van hedendaags repertoire van nog levende componisten. Zo kreeg hij een intensief contact met Henk Badings. Dat mondde uit in een bundel mannenkoorzang die aan Fortissimo en zijn dirigent werd opgedragen. Zo waren er ook contacten met de Vlaamse componist Vic Nees.

Het repertoire breidde zich snel uit van oude kerkmuziek naar Russische Muziek, Negrospirituals, musicalnummers, veel Nederlandstalige muziek, enz., enz. .

Ondertussen rondde Wim een studie af op het conservatorium en werd solfègedocent op de muziekschool in Bergen op Zoom. Daarnaast wisten meerdere andere koren hem te strikken. Hij richtte zelf het dameskoor Mea Dulcea op.

Voor Fortissimo kwam er nu ook een tijd dat er reizen met concerten in het buitenland gegeven werden.. Er was een uitwisseling met het koor Cheska Pilzen uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Fortissimo maakte een indrukwekkende concertreis terug, met optredens voor de radio en in Praag. Het was kort na  de Russische inval en Wim besloot het concert in Praag met het Tsjechische volkslied en het Wilhelmus, wat heel wat emotie teweeg bracht. Er waren ook meerdere reizen naar Engeland,  Wales, België en Duitsland.

In alle recensies, zowel in binnen- als buitenland werd met name Wim geroemd om de wijze waarop hij zijn koor dirigeerde. Hij heeft dat 40 jaar, tot 1998, met veel inzet gedaan. Fortissimo is trots op zijn inbreng en denkt nog vaak terug aan die periode.

KOORonaNIEUWS

Sinds begin 2020 heeft het koor slechts een klein aantal keren kunnen repeteren. Op een enkele uitzondering na werden alle uitvoeringen en concerten geannuleerd. Hierdoor zagen de leden elkaar weinig. Daarom verscheen KOORonaNIEUWS, waar koorleden en dirigent hun ei in kwijt kunnen. KOORonaNIEUWS verscheen aanvankelijk elke week, later één keer per 14 dagen en ook wel onregelmatig, omdat we af en toe dachten dat we weer konden repeteren en uitvoeren.  Hieronder ziet u de links naar naar de nieuwsbrieven.

 

KOORonaNIEUWS

Mannenkoor Fortissimo

Jaargang 2

KOORonaNIEUWS 39

KOORonaNIEUWS 38

KOORonaNIEUWS 37

KOORonaNIEUWS 36

KOORonaNIEUWS 35

KOORonaNIEUWS 34

KOORonaNIEUWS 33

KOORonaNIEUWS 32

KOORonaNIEUWS 31

KOORonaNIEUWS 30

KOORonaNIEUWS 29

KOORonaNIEUWS 28

KOORonaNIEUWS 27

KOORonaNIEUWS 26

KOORonaNIEUWS 25

KOORonaNIEUWS 24

KOORonaNIEUWS 23

KOORonaNIEUWS 22

KOORonaNIEUWS 21

KOORonaNIEUWS 20

KOORonaNIEUWS 19

KOORonaNIEUWS 18

KOORonaNIEUWS 17

KOORonaNIEUWS 16

KOORonaNIEUWS 15

KOORonaNIEUWS 14

KOORonaNIEUWS 13

KOORonaNIEUWS 12

KOORonaNIEUWS 11

KOORonaNIEUWS 10

KOORonaNIEUWS 09

KOORonaNIEUWS 08

KOORonaNIEUWS 07

KOORonaNIEUWS 06

KOORonaNIEUWS 05

KOORonaNIEUWS 04

KOORonaNIEUWS 03

 

Dit jaar weer geen kerstconcert

De Driemaster, de school waar Fortissimo repeteert, heeft noodgedwongen de deuren moeten sluiten voor koren en andere organisaties die van de aula gebruik maken.

Dit betekent dat Fortissimo niet kan repeteren. Een andere locatie is niet voorhanden. In overleg met Mea Dulcea, het vrouwenkoor dat in dezelfde ruimte repeteert, hebben wij besloten dat het kerstconcert geen doorgang kan vinden.

Los van de “technische” blokkade, was het twijfelachtig of het koor veilig verder zou kunnen repeteren en of de ruimte in de Ontmoetingskerk groot genoeg zijn om veel publiek te ontvangen.

De zoveelste domper; we willen allemaal zo graag, maar het moet wél veilig kunnen.