Fortissimo stopt!

Fortissimo  heeft elk jaar in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering. Al meer dan tien jaar is in die vergadering, op instigatie van de leden zelf, een  punt opgenomen dat als volgt in de agenda stond:

Voortgang Fortissimo.

Ingevolge het besluit genomen tijdens de jaarvergadering van 2012.
Bespreken wat we als koor nog wél kunnen/willen en wat níet.

Er ontstond  toen al het gevoel dat het ouder worden van het koor impliceerde dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden, door het gebrek aan jonge aanwas,  ook elk jaar toenam. En dat met alle gevolgen van dien.

Jarenlang is er echter, o.a. door onze dirigente, betoogd dat de kwaliteit nog naar behoren was en we dus met een gerust hart verder konden met zingen. Tot…. vorig jaar. Er kwamen meer problemen in de privésfeer die leidden tot meer afwezigheid en, eerlijk gezegd, de repetities gingen moeilijker: nieuwe nummers werden met veel moeite ingestudeerd, de stemmen gingen achteruit en er kwamen meer problemen bij de uitvoeringen, zoals bv. tijdens Middelburg Volkoren.

Ter voorbereiding op de jaarvergadering in dit jaar besloot het bestuur dan ook het koor voor te stellen om de vereniging te ontbinden.
Dit gebeurde niet alvorens een aantal leden te raadplegen. Ook zij maakten zich zorgen over de te verwachten kwaliteit in de toekomst, maar zouden het sociale contact, wat er elke donderdagavond ook is, niet willen missen.
Zingen is fijn, maar dat kan ook op een andere manier: zonder concerten en andere optredens en zonder dat van een vereniging sprake is, was de conclusie.

De leden kregen dan ook half januari de uitnodiging voor de jaarvergadering met het voorstel om de vereniging per 1 juli 2024 te ontbinden. Dit voorstel is op 22 februari in stemming gebracht en na zeer uitgebreide beraadslaging aangenomen. Het was een emotionele vergadering. Geen wonder, want het koor bestaat 66 jaar en er zijn zangers die aan de wieg hebben gestaan van de oprichting.

Onze trouwe supporters zullen zich misschien toch afvragen: “Is dat nu nodig? Het ging toch goed!” Wel daar zijn we heel blij mee, want we moeten er niet aan denken dat na een concert wordt gezegd; “Ze kunnen er maar beter mee ophouden.”

Het is geenlichtzinnig besluit is geweest! Velen van ons hebben jaren lang met veel genoegen de zangkunst beoefend. En dat in een plezierig verband, waar we als vrienden elke donderdagavond repeteerden en, weliswaar met de nodige inspanning, menig concert in onze stad, in het land en ook  daarbuiten hebben gegeven. Het publiek was bijna altijd erg enthousiast, wat ons altijd een geweldig gevoel gaf!

Je begrijpt wel dat we een mooi slot aan deze 66 jaar willen maken. Op 16 juni geeft Fortissimo een slotconcert. De opheffing van Fortissimo als zangvereniging ging als een lopend vuurtje. Alle kaarten voor het concert zijn al uitgegeven. Méér dan 200; een teken dat heel veel mensen Fortissimo een warm hart toedragen.

Fortissimo’s laatste activiteit is meedoen met de Maria Ommegang, de laatste zondag in juni. En wie weet zijn er ook zangers bij volgende Ommegangen. Tenslotte doet Fortissimo, vaak aangevuld met belangstellende andere zangers, als Paaskoor mee aan Maria Ommegang. Een eerste olifantenpaadje….